Kenniscentrum Riool Renovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer.

Forum Relinen en Rioolbeheer // 18 november 2021

De Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties, kortweg KCRR, organiseert al vele jaren het Forum Relinen en Rioolbeheer. De volgende kernpunten vormen de basis van het Forum Relinen en Rioolbeheer:
KCRR organiseert jaarlijks een congres op steeds een andere locatie in Nederland. Op deze wijze bereiken we onze doelgroep beter.

Op het congres worden kwalitatief hoogstaande workshops en presentaties aangeboden. Een adviescommissie wordt nadrukkelijk betrokken om mee te denken over de inhoudelijke invulling.

Het congres kent alleen deelnemers, geen sponsoren. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de signalen van de marktpartijen.

Kennisdeling is het belangrijkste doel van het congres.

  • Forum Relinen en Rioolbeheer is een jaarlijks terugkerende studie- en kennisdelingsdag waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer uitdagend wordt gepresenteerd. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende presentaties / workshops. Bij de inschrijving kan aangegeven worden welke presentaties / workshops men wil volgen. De inhoud van de presentaties / workshops wordt later op deze website gepresenteerd.

Deel dit via:

Share on linkedin

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/