Kenniscentrum Riool Renovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer.

Forum Relinen en Rioolbeheer 2017, een nieuwe koers

De Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties, kortweg KCRR, organiseert al vele jaren het Forum Relinen en Rioolbeheer. Tijdens het forum van 2016 is een nieuwe dagindeling met workshops geïntroduceerd. Dit is erg goed bevallen. 

Zo goed dat er besloten is een nieuwe koers te gaan varen die zich laat omschrijven door de volgende kernpunten:
 – KCRR organiseert jaarlijks een congres op steeds een andere locatie in Nederland. Op deze wijze bereiken we onze doelgroep beter.
 – Op het congres worden kwalitatief hoogstaande workshops en presentaties aangeboden. Een adviescommissie wordt nadrukkelijk betrokken om mee te denken over de inhoudelijke invulling.
 – Het congres kent alleen deelnemers, geen sponsoren. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de signalen van de marktpartijen.

Omdat kennisdeling het belangrijkste is tijdens het congres wordt er ruimte aan IKT Nederland, als onafhankelijk instituut, gegeven om inhoudelijk bij te dragen.

Forum Relinen en Rioolbeheer blijft een jaarlijks terugkerende studie- en kennisdelingsdag waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer uitdagend wordt gepresenteerd. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf workshops waarvan er drie tijdens de dag gevolgd kunnen worden. Bij de inschrijving kan aangegeven worden welke workshops men wil volgen. 

Lees verder of schrijf u direct in: http://www.forumrelinen.com

Actueel, Forum relinen, Organisatie KCRR, Studiedagen en evenementen

Asset 12