Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Putten

Putrenovatie

Putrenovatie kan worden toegepast door coaten, injecteren, bekleden of constructief herstellen van rioolputten. De beschikbare methoden verschillen sterk in prijs, materiaalgebruik en verwachte levensduur. Putrenovatie wordt meestal in combinatie met leidingrenovatie toegepast.

Wanneer de putten gecoat of bekleed worden, is het belangrijk dat de putwanden van voldoende kwaliteit zijn om een goede trekvaste hechting te garanderen. Verzwakte materialen zoals door biochemische zwavelzuur aangetast beton, moeten vooraf worden verwijderd. Meestal moeten grondwaterinfiltraties vooraf worden gedicht.

Relining

Spray

Spray

Door middel van spray kunnen buizen worden voorzien van een nieuwe coating op basis van epoxy, cement of polyurethaan. Daarnaast is het mogelijk om mantoegankelijke riolen handmatig te voorzien van een nieuwe coating.

Reparatie

Injectie

Injectie

Injectiemethoden worden toegepast om grondwaterlekkages in het riool te stoppen. De injecties kunnen vanaf maaiveld, handmatig vanuit de put of mantoegankelijke leiding of met robottechnieken worden uitgevoerd. De kwaliteit en verwachte levensduur kunnen sterk verschillen.

Relining

Schaaldelen / panelen

Schaaldelen / panelen

Schaaldelen / panelen worden vooral toegepast in mantoegankelijke buisprofielen, pompkelders en bassins. De schaaldelen / panelen bestaan uit kunststof (PE, PVC of GVK) of keramisch materiaal en bieden een goede bescherming tegen chemische aantasting en H2S aantasting.
Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/