Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Normen en richtlijnen

Een overzicht

Op het gebied van rioolrenovaties zijn in binnen- en buitenland diverse normen en richtlijnen beschikbaar. Het Kenniscentrum Rioolrenovaties (KCRR) wil enkel een overzicht geven van de documenten die beschikbaar zijn, maar geen  oordeel of advies over de eventuele toepassing of volledigheid van deze normen en richtlijnen geven. Dit is aan uzelf of het Forum.

Bij het toepassen van De Standaard voor bestekken, zijn automatisch de geldende Nederlandse NEN normen van kracht.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheid of onzorgvuldigheid van publicaties en verwijzingen via deze website of de inhoud van reacties van lezers.

Nederlands

CUR-Aanbeveling 51

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen
(Augustus 1997)
meer informatie

CUR-Aanbeveling 96

Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies
(September 2003)
meer informatie

CUR-Aanbeveling 118

Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton
(Oktober 2025)
meer informatie

BRL 5216/02

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor ter plaatse uithardende epoxy leidingsystemen voor renovatie van drukloze riolering

(Oktober 2012)
meer informatie

BRL K10014

Kiwa procescertificaat voor Reinigen van riolen, putten en kolken (November 2011)
meer informatie

BRL K10015

Kiwa procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten (November 2011)
meer informatie

NEN 3398

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling (Februari 2015)
meer informatie

NEN 3399

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten (Februari 2015)
meer informatie

Het voorkomen van overlast bij Riool renovatie met styreen houdende technieken

VROM Inspectie (Maart 2008)
meer informatie

Voorschrift veilig werken bij riolerings beheer

Aanvulling op de Arbocatalogus Afvalbranche (April 2008)
meer informatie

Arbo-informatie blad 5

Veilig werken in besloten ruimte
meer informatie

Arbo-informatie blad 10

Kiwa procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten (November 2011)
meer informatie
Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

DUITS

RVS Merkblatt 1

Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort Härtendem Schlauchlining (November 2011)
meer informatie

RVS Merkblatt 2

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit rohren aus Thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum (Oktober 2009)
meer informatie

RVS Merkblatt 2.2

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren durch TIP-Verfahren (Januari 2012)
meer informatie

RVS Merkblatt 3

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum (Januari 2008)
meer informatie

RVS Merkblatt 3.2

Verfüllen von Ringräumen bei der Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren (Maart 2016)
meer informatie

RVS Merkblatt 4

Reparatur von drucklosen Abwasserkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner) (Juni 2009)
meer informatie

RVS Merkblatt 5

Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren (Januari 2014)
meer informatie

RVS Merkblatt 6

Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken Montageverfahren (Februari 2007)
meer informatie

RVS Merkblatt 6.2

Sanierung von Schächten und Bauwerken in Entwässerungssystemen –Reparatur / Renovierung- (September 2012)
meer informatie

RVS Merkblatt 7.1

Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlussleitungen mit vor Ort härtemdem Schlauchlining (Januari 2009)
meer informatie

RVS Merkblatt 7.2

Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlussleitungen Reparatur / Renovierung (Februari 2009)
meer informatie

RSV Merkblatt 8

Erneuerung von Entwässerungskanälen und -anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren (Maart 2014)
meer informatie

RSV Merkblatt 10.1

Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen: Freigefälleleitungen (Februari 2014)
meer informatie

RSV Merkblatt 10.2

Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen: Druckrohre (Juni 2015)
meer informatie

DWA-A 143-1

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 1: Planung und überwachung von Sanierungsmassnahmen (Februari2015)
meer informatie

DWA-A 143-2

(Vervanger voor ATV-M 127-2) Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und –kanälen mit Lining- und Montageverfahren (Juli 2015)
meer informatie

DWA-A 143-3

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner (Mei 2014)
meer informatie

DWA-M 144-3

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverhafren für Abwasserkanäle (Oktober 2016)
meer informatie

DWA-M 143-4 - Entwurf

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 4: Montageverfahren für begehbare Abwasserleitungen und -kanäle und Bauwerke (Juni 2016)
meer informatie

DWA-M 143-5

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 5: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Innenmanschetten (Februari 2014)
meer informatie

DWA-A 143-07

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Kurzliner, T-Stücke und Hutprofile (Anschlusspassstücke) (November 2017)
meer informatie

DWA-M 143-08

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 8: injektionsverfahren zur Reparatur von Abwasserleitungen und –kanälen (November 2017)
meer informatie

DWA-M 143-09 - Entwurf

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 09: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Wickelrohrverfahren (November 2017)
meer informatie

DWA-M 143-10

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 10: Noppenschlauchverfahren für Abwasserleitungen und –kanäle (December 2006)
meer informatie

DWA-M 143-12

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 12: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraum – Einzelrohrverfahren (Augustus 2008)
meer informatie

DWA-M 143-13

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 13: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraum – Rohrstrangverfahren (November 2011)
meer informatie

DWA-A 143-14

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 14: Entwicklung einer Sanierungsstrategie (Augustus 2017)
meer informatie

DWA-M 143-15

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Berstverfahren (November 2005)
meer informatie

DWA-M 143-16

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und kanälen durch Robotverfahren (December 2006)
meer informatie

DWA-M 143-17

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 17: Beschichtung von Abwasserleitungen, - kanälen und Schächten mit zementgebundenen mineralischen Mörteln (December 2006)
meer informatie

DWA-M 143-18

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 18: Sanierung durch Systemwechsel zur Druck- oder Unterdruckentwässerung (Augustus 2015)
meer informatie

DWA-M 149-3

Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden - Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion (April 2016)
meer informatie

DWA-M 149-4

Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden - Teil 4: Detektion von Lagerungsdefecten und Hohlräumen mittels geophysikalischer Verfahren (Juli 2008)
meer informatie

DWA-M 149-5

Reparatur von Abwasserleitungen und -kanäle durch Kurzliner und Innenmannschetten (December 2010)
meer informatie

DWA-M 150

Datenausstauschformat für die Zustandserfassung von Entwässerungssystemen (Januari 2013)
meer informatie

ATV-DVWK-A 127

Statische berechnung und Abwasserkanälen und –leitungen 3. korrigierter Nachdruck (April 2008)
meer informatie

RAL-GZ 961

Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen, Gütesicherung Kanalbau (April 2016)
meer informatie

Europees

NEN-EN-ISO 11296-1

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen (Mei 2011)
meer informatie

NEN-EN-ISO 11296-3

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen (Mei 2011)
meer informatie

NEN-EN-ISO 11296-4

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 4: Ter plekke uithardende voering (Mei 2011)
meer informatie

NEN-EN-ISO 11296-7

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 7: Voeringen met spiraalvormige buizen (Februari 2013)
meer informatie

NEN-EN 13380 (EN)

Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en herstel van de buitenriolering (Mei 2001)
meer informatie

NEN-EN 13508-1

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen (Oktober 2012)
meer informatie

NEN-EN 13508-2+A1

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem voor visuele inspectie (Juni 2011)
meer informatie

NEN-EN 1504-2 (EN)

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton (Oktober 2004)
meer informatie

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/