Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Sterkteberekeningen

hoe we rekenen

Sterkteberekeningen voor rioolrenovatieprojecten bij relining (CIPP, wikkelbuis en close-fit liners) worden in Nederland meestal op basis van de Duitse DWA-A 143-02 uitgevoerd. Hierin wordt de bestaande stabiliteitstoestand van het riool in één van de volgende categorieën ingedeeld:

Stabiliteitstoestand I

De oorspronkelijke buis is in takt. Er zijn geen schades aanwezig die invloed op de ringstabiliteit hebben. De liner moet de belastingen van de grondwaterdruk opnemen, met een minimum van 1,5 meter boven de binnen-onderkant-buis (b.o.b.).

Stabiliteitstoestand II

De oorspronkelijke buis is niet in takt. Er zijn schades aanwezig die invloed hebben op de ringstabiliteit zoals lengtescheuren, lichte breuk/instorting etc. De buis is door voldoende steundruk van de omliggende grond stabiel. De liner moet de belastingen van de grondwaterdruk opnemen, met een minimum van 1,5 meter boven de b.o.b. Er wordt rekening gehouden met een minimale deformatie van 3%.

 

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

 

Stabiliteitstoestand III

De oorspronkelijke buis is niet in takt. Er zijn schades aanwezig die invloed hebben op de ringstabiliteit zoals lengtescheuren, lichte breuk/instorting etc. De buis is door onvoldoende steundruk van de omliggende grond niet stabiel. De buisdelen hebben voldoende druksterkte en raakvlak om in het buis-grond-systeem de bovenbelastingen op te nemen. De liner moet de belastingen van de grondwaterdruk opnemen met een minimum van 1,5 meter boven de b.o.b. Er wordt rekening gehouden met een minimale deformatie van 3%. Daarnaast worden in deze berekening ook de sterkte, wanddikte en raakvlakken van de oorspronkelijke buis, de gronddekking, de verkeersbelastingen en -spreiding, grondsoort en andere factoren meegenomen.

Stabiliteitstoestand IIIa

Stabiliteitstoestand IIIa is een toestand waarbij de oorspronkelijke buis onvoldoende stijfheid heeft en hierdoor geen drukkrachten meer kan overdragen. Dit als gevolg van bijvoorbeeld ernstige oppervlakteschade (aantasting, erosie) of de aanwezigheid van gaten of ontbrekende delen van de buiswand van het bestaande riool. Stabiliteitstoestand IIIa wordt berekend door middel van een statische berekening volgens Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/