Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Leidingen

Leidingrenovatie

Relining

CIPP

CIPP

CIPP staat voor cured-in-place-pipe, ook wel kousrenovatie genoemd. Met een CIPP liner kunnen alle gangbare diameters aansluitleidingen en vrijverval riolen met een ronde of ei-vorm worden gerenoveerd. Daarnaast kunnen in veel gevallen ook kokervormen en muilprofielen worden gerenoveerd. Bij de CIPP techniek wordt een drager van naaldvilt of glasvezel geïmpregneerd met een thermisch reagerende hars. Na het in het riool brengen van de CIPP liner wordt deze uitgehard door middel van licht, stoom of water. Het in brengen van de liner kan meestal plaatsvinden via een inspectieput of mangat. In één werkgang kan binnen enkele werkdagen tot honderden meters riool sleufloos worden gerenoveerd. De diameterafname van het riool is beperkt. Een goed ontworpen CIPP liner die vakkundig is aangebracht en uitgehard heeft een theoretische restlevensduur van minimaal 50 jaar. In Nederland worden CIPP liners meestal op basis van de Duitse normen DWA-A 143 en DWA-M 144 ontworpen.

Relining

Buis in Buis

Buis in Buis

Schaaldelen / panelen worden vooral toegepast in mantoegankelijke buisprofielen, pompkelders en bassins. De schaaldelen / panelen bestaan uit kunststof (PE, PVC of GVK) of keramisch materiaal en bieden een goede bescherming tegen chemische aantasting en H2S aantasting.

Relining

Close Fit

Close Fit

Bij een close-fit renovatie wordt een kunststof leiding (PE) in vervormde toestand in het riool aangebracht. De leiding wordt opgevouwen in een C-vorm of de diameter wordt tijdelijk gereduceerd. Na aanbrengen wordt de close-fit liner door water-, luchtdruk of stoom weer in de oorspronkelijke ronde vorm tegen de oude buiswand gedrukt. Veel close-fit liners zijn ook voor drukleidingen toepasbaar.

Relining

Wikkelbuismethode

Wikkelbuismethode

Bij de spiraalwikkelbuismethode wordt een kunststof (PE) strip tot een nieuwe buis gewikkeld in de bestaande leiding. Dit gebeurt vanuit een inspectieput of de wikkelmachine loopt mee in de buis. De wikkelbuis wordt tegen de bestaande buiswand gedrukt. Afhankelijk van de gewenste sterkte kan naderhand de tussenruimte tussen de wikkelbuis en de bestaande buis worden gevuld met grout. De methode kan ook in niet-circulaire profielen worden toegepast. De wikkelmachine loopt in dit geval mee in de buis langs een speciaal gefabriceerde mal.
Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

Relining

Sleufloos vernieuwen

Sleufloos vernieuwen

Sleufloos vernieuwen is het sleufloos aanbrengen van een nieuwe leiding op de plek van de oude leiding, zonder dat de oorspronkelijke buis in stand blijft. Dit gebeurt meestal door het ´kraken´ van de oorspronkelijke buis en het sleufloos aanbrengen van een nieuwe leiding in hetzelfde profiel. De toepassingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de oorspronkelijke diameter, de nabijheid van andere infrastructuur (risico´s door trillingen in de bodem) en de grondslag.

Relining

Deelrenovaties

Deelrenovaties

Deelrenovaties zijn lokale reparaties in het riool door middel van een korte kous of stalen manchet. Er zijn zowel technieken voor niet-mantoegankelijke riolen als voor mantoegankelijke riolen beschikbaar. De kwaliteit en verwachte gebruiksduur van de deelrenovatietechnieken kunnen sterk verschillen.

Relining

Injectie

Injectie

Injectiemethoden worden toegepast om grondwaterlekkages in het riool te stoppen. De injecties kunnen vanaf maaiveld, handmatig vanuit de put of mantoegankelijke leiding of met robottechnieken worden uitgevoerd. De kwaliteit en verwachte levensduur kunnen sterk verschillen.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/