De Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties, kortweg KCRR, organiseert al vele jaren het Forum Relinen en Rioolbeheer. De volgende kernpunten vormen de basis van het Forum Relinen en Rioolbeheer:

KCRR organiseert jaarlijks een congres op steeds een andere locatie in Nederland. Op deze wijze bereiken we onze doelgroep beter.

Op het congres worden kwalitatief hoogstaande workshops en presentaties aangeboden. Een adviescommissie wordt nadrukkelijk betrokken om mee te denken over de inhoudelijke invulling.

Het congres kent alleen deelnemers, geen sponsoren. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de signalen van de marktpartijen.

Kennisdeling is het belangrijkste doel van het congres.

Forum Relinen en Rioolbeheer is een jaarlijks terugkerende studie- en kennisdelingsdag waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer uitdagend wordt gepresenteerd. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende presentaties / workshops. Bij de inschrijving kan aangegeven worden welke presentaties / workshops men wil volgen. De inhoud van de presentaties / workshops wordt later op deze website gepresenteerd.