Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

De stichting

Onze kernwaarden sinds 2013

Het delen van kennis en ervaring, het bevorderen van kennis en kwaliteit, vermindering van maatschappelijke kosten en streven naar duurzaamheid. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzamelen en delen van informatie, het organiseren van de studiedag “Forum Relinen”, het geven van informatie over rioolrenovaties op de website, het beheren van een forum/helpdesk (via de website) en het geven van informatie en verwijzingen naar informatie en opleidingen.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties richt zich primair op de belangen voor rioolbeheerders bij overheden, andere belanghebbenden kunnen hierop meeliften.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties is niet commercieel en geheel onafhankelijk.

Vragen die via het emailadres info@kcrr.nl worden gesteld waarop de redactie inhoudelijk geen antwoord kan geven worden geanonimiseerd voorgelegd aan de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen afdeling Leiding Renovatie (NSTT-LR).
Daarna zal terugkoppeling plaatsvinden aan de vraagsteller.

Informatie verzamelen

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering. Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen (digitale en analoge informatie, voorbeeldmaterialen en documentatie) van harte welkom. U bent zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de bijdragen. Voor het afgeven van informatie kunt u tijdens kantooruren bellen via telefoonnummer
+31 (0)6 – 50 557 878 of mailen naar info@kcrr.nl

Over ons

Marcel Tirion

Ik ben bestuurslid en voorzitter voor de Stichting KCRR.
Ik ben al bijna 33 jaar werkzaam bij de gemeente Den Haag in vele functies. Mijn huidige functie is Hoofd Riolering, Wegen en Bodem bij de afdeling Stedelijk Beheer. Wij beheren en zijn opdrachtgever voor vervangingen en onderhoudswerkzaamheden aan riolering, wegen en bodemsaneringen. Hiernaast heb ik ook nog een kleine afdeling die zich bezig houdt met energiebeheer van installaties en gebouwen van onze dienst. Landelijk en Regionaal ben ik ook actief in werk- en onderzoeksgroepen.

Bas Hamers

Ik ben bestuurslid voor de Stichting KCRR.
In het dagelijks leven ben ik adviseur riolering bij het Ingenieursbureau bij Gemeente Rotterdam.
In mijn functie adviseer ik mijn collega’s en ben ik betrokken bij de voorbereiding van niet standaard-rioolprojecten zoals renovatie van (grote) riolen, persleidingen en andere speciale rioolconstructies.

Bas Hamers

Ik ben bestuurslid voor de Stichting KCRR.
In het dagelijks leven ben ik adviseur riolering bij het Ingenieursbureau bij Gemeente Rotterdam.
In mijn functie adviseer ik mijn collega’s en ben ik betrokken bij de voorbereiding van niet standaard-rioolprojecten zoals renovatie van (grote) riolen, persleidingen en andere speciale rioolconstructies.

Arjan Geertsema

Ik ben bestuurslid voor de Stichting KCRR. In het dagelijks leven ben ik adviseur riolering en stedelijk water bij Gemeente Groningen.
In mijn functie ondersteun ik de afdeling beheer voor 2 dagen in de week. Tevens ben ik bij Stadsingenieurs betrokken bij saneringsprojecten van riolering, renovatie projecten en ontwikkellocaties.
Ook hou ik me bezig met de grootschalige verleggingen voor de realisatie van het project “Aanpak Ring Zuid”.

NICOLLE LOBÉ

Ik ben bestuurslid voor de Stichting KCRR. In het dagelijks leven ben ik adviseur riolering bij Gemeente Rotterdam. Hier adviseer ik mijn collega’s over renovatie van (grote) riolen,persleidingen en ander speciale rioolconstructies.

Nicolle Lobé

Ik ben bestuurslid voor de Stichting KCRR. In het dagelijks leven ben ik adviseur riolering bij Gemeente Rotterdam.
Hier adviseer ik mijn collega’s over renovatie van (grote) riolen, persleidingen en ander speciale rioolconstructies.

Lia Wildeman

Sinds vorig jaar verzorg ik het secretariaat van de Stiching KCRR.
Naast dit secretariaat verzorg ik ook de organisatie en ondersteuning van het jaarlijks terugkerende Forum Relinen. Management ondersteuning, secretariaat, organisatie van bijeenkomsten, daar gaat mijn hart naar uit.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

logo
Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR)

Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties
Siem Leenestraat 5
52552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (6) – 50 557 878info@kcrr.nl
www.kcrr.nl  
Financiële gegevens: KvK: 57.44.18.55
BTW: NL85.25.81.415.B01
IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

Kijk voor informatie over de jaarlijkse studiedag Forum relinen & rioolbeheer op: www.kcrr.nl/