Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Renovatiemethoden

Een overzicht

Er zijn in binnen- en buitenland diverse rioolrenovatiemethoden beschikbaar. Het Kenniscentrum Rioolrenovaties wil op deze website enkel een overzicht geven van de methoden en documenten die beschikbaar zijn, maar geen oordeel of advies geven over de eventuele toepassing of volledigheid van deze methoden.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

Stichting KennisCentrum Rioolrenovaties
Siem Leenstraat 5
2552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (0)6 – 50 557 878

Asset 12

KvK: 57.44.18.55 | BTW: NL85.25.81.415.B01 | IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

2017© DOTZIRK | RichMedia – No Pixels were harmed making this website