Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Normen en richtlijnen

Een overzicht

Op het gebied van rioolrenovaties zijn in binnen- en buitenland diverse normen en richtlijnen beschikbaar. Het Kenniscentrum Rioolrenovaties (KCRR) wil enkel een overzicht geven van de documenten die beschikbaar zijn, maar geen  oordeel of advies over de eventuele toepassing of volledigheid van deze normen en richtlijnen geven. Dit is aan uzelf of het Forum.

Bij het toepassen van De Standaard voor bestekken, zijn automatisch de geldende Nederlandse NEN normen van kracht.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheid of onzorgvuldigheid van publicaties en verwijzingen via deze website of de inhoud van reacties van lezers.

Nederlands

CUR-Aanbeveling 51

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen
(Augustus 1997)

CUR-Aanbeveling 96

Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies
(September 2003)

CUR-Aanbeveling 118

Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton
(Oktober 2025)

BRL 5216/02

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor ter plaatse uithardende epoxy leidingsystemen voor renovatie van drukloze riolering

(Oktober 2012)

BRL K10014

Kiwa procescertificaat voor Reinigen van riolen, putten en kolken
(November 2011)

BRL K10015

Kiwa procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten
(November 2011)

NEN 3398

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling
(Februari 2015)

NEN 3399

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten
(Februari 2015)

Voorschrift veilig werken bij riolerings
beheer

Aanvulling op de Arbocatalogus Afvalbranche
(April 2008)

Arbo-informatie
blad 5

Veilig werken in besloten ruimte

Arbo-informatie
blad 10

Kiwa procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten
(November 2011)

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

DUITS

RVS Merkblatt 1

Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort Härtendem Schlauchlining
(November 2011)

RVS Merkblatt 2

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit rohren aus Thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum
(Oktober 2009)

RVS Merkblatt 2.2

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren durch TIP-Verfahren
(Januari 2012)

RVS Merkblatt 3

Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum
(Januari 2008)

RVS Merkblatt 3.2

Verfüllen von Ringräumen bei der Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren
(Maart 2016)

RVS Merkblatt 4

Reparatur von drucklosen Abwasserkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)
(Juni 2009)

RVS Merkblatt 5

Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren
(Januari 2014)

RVS Merkblatt 6

Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken Montageverfahren
(Februari 2007)

RVS Merkblatt 6.2

Sanierung von Schächten und Bauwerken in Entwässerungssystemen –Reparatur / Renovierung-
(September 2012)

RVS Merkblatt 7.1

Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlussleitungen mit vor Ort härtemdem Schlauchlining
(Januari 2009)

RVS Merkblatt 7.2

Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlussleitungen Reparatur / Renovierung
(Februari 2009)

RSV Merkblatt 8

Erneuerung von Entwässerungskanälen und -anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren
(Maart 2014)

RSV Merkblatt 10.1

Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen: Freigefälleleitungen
(Februari 2014)

RSV Merkblatt 10.2

Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen: Druckrohre
(Juni 2015)

DWA-A 143-1

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 1: Planung und überwachung von Sanierungsmassnahmen
(Februari2015)

DWA-A 143-2

(Vervanger voor ATV-M 127-2) Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und –kanälen mit Lining- und Montageverfahren
(Juli 2015)

DWA-A 143-3

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner
(Mei 2014)

DWA-M 144-3

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverhafren für Abwasserkanäle
(Oktober 2016)

DWA-M 143-4 - Entwurf

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 4: Montageverfahren für begehbare Abwasserleitungen und -kanäle und Bauwerke
(Juni 2016)

DWA-M 143-5

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 5: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Innenmanschetten
(Februari 2014)

DWA-A 143-07

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Kurzliner, T-Stücke und Hutprofile (Anschlusspassstücke)
(November 2017)

DWA-M 143-08

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 8: injektionsverfahren zur Reparatur von Abwasserleitungen und –kanälen
(November 2017)

DWA-M 143-09 - Entwurf

Sanierung von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden Teil 09: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Wickelrohrverfahren
(November 2017)

DWA-M 143-10

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 10: Noppenschlauchverfahren für Abwasserleitungen und –kanäle
(December 2006)

DWA-M 143-12

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 12: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraum – Einzelrohrverfahren
(Augustus 2008)

DWA-M 143-13

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 13: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraum – Rohrstrangverfahren
(November 2011)

DWA-A 143-14

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 14: Entwicklung einer Sanierungsstrategie
(Augustus 2017)

DWA-M 143-15

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Berstverfahren
(November 2005)

DWA-M 143-16

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und kanälen durch Robotverfahren
(December 2006)

DWA-M 143-17

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 17: Beschichtung von Abwasserleitungen, - kanälen und Schächten mit zementgebundenen mineralischen Mörteln
(December 2006)

DWA-M 143-18

Sanierung von Entwässerungssystemen Ausserhalb von Gebäuden Teil 18: Sanierung durch Systemwechsel zur Druck- oder Unterdruckentwässerung
(Augustus 2015)

DWA-M 149-3

Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden - Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion
(April 2016)

DWA-M 149-4

Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen ausserhalb von gebäuden - Teil 4: Detektion von Lagerungsdefecten und Hohlräumen mittels geophysikalischer Verfahren
(Juli 2008)

DWA-M 149-5

Reparatur von Abwasserleitungen und -kanäle durch Kurzliner und Innenmannschetten
(December 2010)

DWA-M 150

Datenausstauschformat für die Zustandserfassung von Entwässerungssystemen
(Januari 2013)

ATV-DVWK-A 127

Statische berechnung und Abwasserkanälen und –leitungen 3. korrigierter Nachdruck
(April 2008)

RAL-GZ 961

Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen, Gütesicherung Kanalbau
(April 2016)

Europees

NEN-EN-ISO 11296-1

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen
(Mei 2011)

NEN-EN-ISO 11296-3

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen
(Mei 2011)

NEN-EN-ISO 11296-4

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 4: Ter plekke uithardende voering
(Mei 2011)

NEN-EN-ISO 11296-7

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken Deel 7: Voeringen met spiraalvormige buizen
(Februari 2013)

NEN-EN 13380 (EN)

Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en herstel van de buitenriolering
(Mei 2001)

NEN-EN 13508-1

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen
(Oktober 2012)

NEN-EN 13508-2+A1

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem voor visuele inspectie
(Juni 2011)

NEN-EN 1504-2 (EN)

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton
(Oktober 2004)

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

Asset 12