Kenniscentrum Rioolrenovaties

Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer

Forum Relinen en Rioolbeheer

De Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties, kortweg KCRR, organiseert al vele jaren het Forum Relinen en Rioolbeheer. De volgende kernpunten vormen de basis van het Forum Relinen en Rioolbeheer:

  • KCRR organiseert jaarlijks een congres op steeds een andere locatie in Nederland. Op deze wijze bereiken we onze doelgroep beter.
  • Op het congres worden kwalitatief hoogstaande workshops en presentaties aangeboden. Een adviescommissie wordt nadrukkelijk betrokken om mee te denken over de inhoudelijke invulling.
  • Het congres kent alleen deelnemers, geen sponsoren. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de signalen van de marktpartijen.
  • Kennisdeling is het belangrijkste doel van het congres.

Forum Relinen en Rioolbeheer is een jaarlijks terugkerende studie- en kennisdelingsdag waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer uitdagend wordt gepresenteerd. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende presentaties / workshops. Bij de inschrijving kan aangegeven worden welke presentaties / workshops men wil volgen. De inhoud van de presentaties / workshops wordt later op deze website gepresenteerd.

Delen van vakgerichte kennis van riool

Programma

Hieronder vindt u het programma van het Forum Relinen en Rioolbeheer 2019

9.00u Ontvangst met een kopje koffie/thee en wat lekkers

9.45u Welkom door Marcel Tirion, voorzitter Stichting KCRR

10.00u Presentatie: Visuele rioolinspectie nieuwe stijl

11.15u Presentatie: Toezichthouden bij relinen met de kousmethode

12.15u Netwerklunch

13.15u Presentatie: Relinen met een gerust hart

14.30u Presentatie: Rioolrenovatie “anders dan de kousmethode”

15.30u Napraten over deze dag tijdens de netwerkborrel

17.00u Einde

Dagvoorzitter – Rob Janssen

Het Forum Relinen en Rioolbeheer 2019 wordt enthousiast geleid door dagvoorzitter Rob Janssen. Met Rob als dagvoorzitter hoeft u zich als deelnemer geen moment te vervelen! Spreken voor een groep is namelijk zijn passie. Naast een energieke dagvoorzitter is Rob Janssen ook auteur van vele boeken, blogs en vlogs over spreken in het openbaar.  En met zijn trainingen heeft hij duizenden deelnemers geholpen naar een effectieve en ontspannen wijze van spreken voor een groep.

Locatie

Ruimtevaart 22
3824 MX  Amersfoort

Met de auto

Vanuit Amsterdam via A1
Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
Einde afslag rechtsaf (Rondweg Noord)
Eerste stoplicht, rechts (Ruimtevaart)

Vanuit Utrecht, Zwolle, Apeldoorn
Verkeersplein Hoevelaken, richting Amsterdam (A1)
Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
Einde afslag linksaf, over de snelweg
Bij stoplichten linksaf (Rondweg Noord)
Let op! Neem bij het links afslaan het rechter voorsorteervak
Eerste stoplicht, rechts (Ruimtevaart)

Met openbaar vervoer

Stap uit bij Centraal Station Amersfoort.

Neem bus 3 richting Vathorst via Meander MC.

Stap uit bij halte Ruimtevaart, Amersfoort.

Presentaties

Dit jaar worden vier presentaties gegeven die iedereen kan bijwonen. Interactie tussen sprekers en deelnemers is hierbij een belangrijk onderdeel.

Visuele rioolinspectie nieuwe stijl

Spreker: Petra van der Werf (Ambient / Stichting Rioned)

Visuele rioolinspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 gaan inspecteurs hun waarnemingen over de conditie van het rioolstelsel gedetailleerder vastleggen. De NEN 3399 vervalt en vanaf dan geldt de Europese norm NEN-EN 13508-2. Concreet betekent dit dat de inspecteur zijn waarnemingen registreert in plaats van de geclassificeerde waarnemingen. De beheerder is vervolgens verantwoordelijk voor de classificatie van de waarnemingen. Inspecties volgens de Europese norm leveren waardevolle informatie op voor beheerders. Petra van der Werf van Ambient vertelt namens Stichting RioNED over de achtergrond, geeft voorbeelden en geeft een vooruitblik op het nieuwe inspecteren.

Relinen met een gerust hart

Spreker: Rob van de Laarschot (AOC Aliancys)

Relinen met een gerust hart

De relining techniek, gebruikmakend van ter plekke uithardende polyesterharsen, is op het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw op de markt gekomen. De levensduur van deze nieuw gecreëerde buis in een buis is aanzienlijk, maar niet oneindig. Rob van de Laarschot van AOC Aliancys gaat in op hoe een "wieg tot graf analyse" eruit ziet van een met UV-licht of met warmte uitgeharde liner. Wat kan er gedaan worden met de liners aan het einde van de levensduur? Hoe zijn de ontwikkelingen van liners gebaseerd op snel uithardende emissiearme harsen?

Toezichthouden bij relinen met de kousmethode

Spreker: Edith Jansen (InRio)

Toezichthouden bij relinen met de kousmethode

Je stelt een goed contractdocument op, je selecteert een aannemer en begint met de uitvoering van relinen met de kousmethode. Welke kennis heb je als opdrachtgever nodig voor een goede begeleiding van de uitvoering? Wat zijn je plichten? Waar let je op tijdens de uitvoering? Wat kan er misgaan? Wat zijn de risico’s? Edith Jansen van InRIO geeft je handvatten om de uitvoering van een kousrenovatie te laten slagen.

Rioolrenovatie “anders dan de kousmethode”

Sprekers: De bestuursleden van het KCRR: Marcel Tirion (Gemeente Den Haag), Arjan Geertsema (Gemeente Groningen), Nicolle Lobé (Gemeente Rotterdam) en Bas Hamers (Gemeente Rotterdam)

Rioolrenovatie “anders dan de kousmethode”

Als we over renoveren van het riool spreken, bedoelen we vaak het aanbrengen van een renovatie met de kousmethode. Maar rioolrenovatie is breder dan dat. De bestuursleden van het KCRR, Marcel Tirion van Gemeente Den Haag, Arjan Geertsema van Gemeente Groningen, Bas Hamers en Nicolle Lobé beide van Gemeente Rotterdam vertellen over de ervaringen van deze gemeenten met rioolrenovatie ánders dan de kousmethode.

Voor wie is het Forum​

Het Forum Relinen en Rioolbeheer is bestemd voor gemeentelijke rioolbeheerders, ontwerpers, werkvoorbereiders en projectleiders in Nederland en Vlaanderen.
Adviseurs, onderzoekers, leveranciers en aannemers op het gebied van rioolrenovaties zijn ook van harte welkom.
Elk jaar reserveren wij 5 gratis deelnamebewijzen voor studenten die zich bezig houden met materiaalonderzoek voor CIPP, rioolrenovaties en/of rioolbeheer.

Kosten deelnemers:
De kosten voor deelnemers bedragen € 280,00 exclusief btw.
Voor studenten zijn er 5 gratis deelnamebewijzen beschikbaar.

Ben je nieuwsgierig geworden? Of wil jij ook jouw kennis delen met je vakgenoten?

Klik hieronder om aan te melden!

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties verzamelt informatie over reparatie- en rioolrenovatietechnieken voor vrij verval riolering.
Als u leverancier, dienstverlener of opdrachtgever bent, zijn uw bijdragen van harte welkom.

Het Kenniscentrum Rioolrenovaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik door het KCRR of derden van de bijdragen die via de moderators of andere partijen aangebracht zijn.

Stichting KennisCentrum Rioolrenovaties
Siem Leenstraat 5
2552 CH `s-Gravenhage
Nederland
+31 (0)6 – 50 557 878

Asset 12

KvK: 57.44.18.55 | BTW: NL85.25.81.415.B01 | IBAN: NL94 RABO 0358 3585 58

2017© DOTZIRK | RichMedia – No Pixels were harmed making this website