Oprichting en doel stichting

Doel van de Stichting Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR) is: Kennisoverdracht op het gebied van relinen en rioolbeheer.

Kernwaarden zijn hierbij: het delen van kennis en ervaring, het bevorderen van kennis en kwaliteit, vermindering van maatschappelijke kosten en streven naar duurzaamheid.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verzamelen en delen van informatie;
  • het organiseren van de studiedag “Forum Relinen”;
  • het geven van informatie over rioolrenovaties op de website;
  • het beheren van een forum/helpdesk (via de website);
  • het geven van informatie en verwijzingen naar informatie en opleidingen.

Het KCRR is in maart 2013 opgericht en ondergebracht in een Stichting.

De KCRR richt zich primair op de belangen voor rioolbeheerders bij overheden, andere belanghebbenden kunnen hierop meeliften. Het KCRR is niet commercieel en geheel onafhankelijk.

Vragen die via het emailadres info@kcrr.nl worden gesteld waarop de redactie inhoudelijk geen antwoord kan geven worden geanonimiseerd voorgelegd aan de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen afdeling Leiding Renovatie (NSTT-LR). Daarna zal terugkoppeling plaatsvinden aan de vraagsteller.